Zwrot - odstąpienie od umowy

Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

By zachować ten termin, wystarczy przesłać załączony dokument odstąpienia od umowy który można pobrać tutaj:  Formularz odstąpienia od umowy.doc
Wypełnij go i prześlij na nasz adres email: bok@sanogama.pl przed jego upływem 14 dni od daty zakupu,
lub wypełnij nasz formularz odstąpienia od umowy poniżej:

* Wszystkie pola w tym formularzu są wymagane